Vechts bouwen
De Vecht vertegenwoordigt een belangrijk cultuurhistorisch landschap. Die cultuurhistorische waarden moeten behouden blijven bij nieuwe bouwprojecten. In het verleden zijn in verschillende projecten de uitgangspunten vastgelegd voor het zogenaamde "Vechts bouwen". Hiernaar wordt verwezen in de (ontwerp) bestemmingsplannen, zoals het ontwerpbestemmingsplan Maarssen aan de Vecht.
 
Een belangrijk referentiepunt is het Belvedere Project VechtVisie. Met de VechtVisie heeft de Vechtplassencommissie laten zien hoe de rijke cultuur- en natuurhistorie van de Vechtstreek benut kan worden bij woningbouwprojecten. 'Vechts bouwen' dus. De studie heeft geleid tot twee publicaties die samen laten zien wat het Vechtgebied maakt tot wat het is, en hoe die Vechtse identiteit kan worden benut en versterkt in ruimtelijke ontwikkelingsplannen.
 
1) Belvedere bouwen Vecht en Plassen (door la4sale) geeft een nauwkeurige analyse van de bijzondere opbouw van het landschap langs de noordelijke en zuidelijke Vecht en van de karakteristiek van het ‘Vechtse bouwen’. Door een combinatie van natuur- en cultuurhistorische waarden ontstaat een landschap met bijzondere kwaliteit. Vechts wonen is vertaald in ondermeer de vaste verhouding van soorten bebouwing en hun groene buitenruimte, de ritmiek in bebouwing (geen herhaling) en de manier waarop gebouwen elkaar naar de kroon steken.
 
2) Het Vecht Vademecum (door Noël van Dooren) beschrijft aan de hand van zo’n vijftig trefwoorden een groot aantal beeldbepalende aspecten van de Vecht, met veel aandacht voor de oevers van de rivier.
 
Op beide publicaties is bijvoorbeeld het "Beeldkwaliteitsplan De Bocht van Maarssen"gebaseerd, dat een onderdeel is van het bestemmingsplan Maarssen Zuid (Opbuuren). Zie bijvoorbeeld: www.opbuuren.nl/vechtvisie/