Doelstelling en bestuur

Doelstelling
Vechtoevers/Dorpsraad wil zich inzetten op het terrein van ruimtelijke ordening, de openbare ruimte, maar ook voor aanpak van de meer dagelijkse problemen zoals overlast, veiligheid, verkeer, parkeren, vervuiling, verlichting en openbaar groen. Deze zaken behoeven dringend aandacht en afstemming van aanpak. Vechtoevers/Dorpsraad wil een bijdrage leveren aan het behoud van het karakter van het Dorp en aan het versterken daarvan. We willen immers allen met plezier wonen, winkelen en werken in ons dorp.
In 2008 kwamen de Vereniging Vechtoevers en de Dorpsraad Maarssen tot de conclusie dat samengaan zinvol is. Al enige jaren werd namelijk bij vele kwesties reeds intensief samengewerkt, zoals bij de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan “Maarssen aan de Vecht”, bij verschillende bezwaarprocedures en bij ontwikkeling van plannen m.b.t. de aanpak van het centrum.
Een groep, gevormd uit bestuursleden van beide verenigingen en enige actief bij het dorp betrokken inwoners, heeft met elkaar de ambities van de nieuwe combinatie besproken. Tevens werd onderzocht in hoeverre een activiteitenplan kan worden opgesteld om effectiever te kunnen opereren.
De Vereniging Vechtoevers/dorpsraad Maarssen definieert het werkgebied als volgt:
Het beschermde dorpsgezicht aan beide zijden van de Vecht, vanaf Op Buuren tot aan de Olifant.
Het dorp Maarssen, enerzijds omsloten door Binnenweg, Kerkweg, Bolensteinsestraat en Wilhelminaweg, anderzijds door de Zandweg vanaf Vechtenstein, Thorbeckelaan, Nassaustraat en Diependaalsedijk.

Bestuur
Samenstelling van het bestuur: